Vergoedingen

Heb je een eigen bedrijf?

Vergeet dan niet dat je de factuur voor coaching en training aftrekbaar zijn als bedrijfskosten. Je persoonlijke ontwikkeling komt tenslotte ten goede aan je bedrijf.

Ben je in loondienst?

Ook in loondienst komt je persoonlijke ontwikkeling ten goede aan je prestaties in je werk. Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. Een coachtraject of meditatietraining is een manier om effectiever te zijn in je werk. Daar heeft iedereen baat bij! Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

Arbodienst

Ervaar je stress bij het uitvoeren van je werkzaamheden? Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijv. in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Neem contact op met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

De belastingdienst

Scholingskosten, inclusief de BTW, zijn aftrekbaar voor de belasting. Het doel van de coaching en/of meditatietraining moet zijn verandering van positie, het verbeteren van kennis vaardigheden om je inkomen te verdienen en te behouden. Neem contact op met de belastingdienst of kijk op hun website.

Heb je een uitkering?

Je kunt bij het UWV informeren naar financiële middelen voor herstel of integratie. Er zijn verschillende programma’s binnen de herintegratie, wellicht is er een passende bij voor jouw situatie. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

Cooldown Coaching

Van de Sande Bakhuyzenstr.146,

1223 EA  Hilversum
06-54268305
info@cooldowncoaching.nl
KvK 34234884
Btw-id NL002169008B57

Follow me